แนวทางการตรวจสอบภายใน = [Internal auditing] / ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ ผาณิต เกิดโชคชัย, ปนัดดา เพิ่มประโยชน์, ศิรินประภา วรรณบูรณ์.  (Text) (Text)

ผาณิต เกิดโชคชัย | ปนัดดา เพิ่มประโยชน์ | ศิรินประภา วรรณบูรณ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
Call no.: HF5668.25 .น843Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548Description: 461 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบISBN: 9749318331Subject(s): การตรวจสอบภายใน -- คู่มือLOC classification: HF5668.25 | .น843
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012531878
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010779115
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 08/07/2022 31379010779123
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010825082
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
SET Collection SET Corner HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016163314
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010779156
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011018083
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010779131
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010779149
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5668.25 .น843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011018067
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HF5668.25 .ธ62 2556 แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / HF5668.25 .ธ64 2556 คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) / HF5668.25 .น633 2553 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / HF5668.25 .น843 แนวทางการตรวจสอบภายใน = [Internal auditing] / HF5668.25 .พ575 ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน / HF5668.25 .ส75 คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี / HF5679 .ป945 2552 โปรแกรมระบบบัญชีทั่วไป Active FAS V.2 :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544