สถานภาพของความรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่องรัฐและรัฐบาลไทย / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (Text) (Text)

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-
Call no.: JQ1745 .น343Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Description: 4, 169 หน้าISBN: 9745709646Subject(s): รัฐไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745 | .น343
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010933498
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010942408
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010942416
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010942424
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010942432
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010942440
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010942457
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010942465
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010942473
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010942481
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015703953
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012257060
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011785822
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
หนังสือมีรอยเปียกน้ำ 26/3/19-วันเพ็ญ 31379011785830
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010751577
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .น65 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ / JQ1745 .น85 แนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่อง ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 จากการเสวนาเรื่อง ''ปฏิรูปการเมือง : นักนิติศาสตร์หลงทางหรือ ?" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ที่ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; และ, พรรคทางเลือกที่สามเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่ จากการเสวนาเรื่อง "แนวทางความเป็นไปได้และปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ" วันที่ 27 มีนาคม 2547 ที่ห้อง L.T.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / JQ1745 .น85 แนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่อง ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 จากการเสวนาเรื่อง ''ปฏิรูปการเมือง : นักนิติศาสตร์หลงทางหรือ ?" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ที่ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; และ, พรรคทางเลือกที่สามเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่ จากการเสวนาเรื่อง "แนวทางความเป็นไปได้และปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ" วันที่ 27 มีนาคม 2547 ที่ห้อง L.T.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / JQ1745 .น343 สถานภาพของความรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่องรัฐและรัฐบาลไทย / JQ1745 .น343 สถานภาพของความรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่องรัฐและรัฐบาลไทย / JQ1745 .น376 2558 ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย / JQ1745 .น376 2558 ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544