หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร / พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล.  (Text) (Text)

พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
Call no.: KPT940 .พ42Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 15, 230 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9744660805Subject(s): กฎหมายการธนาคาร -- ไทยLOC classification: KPT940 | .พ42
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010758259
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010758267
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010758275
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010758283
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010758291
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010758168
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010758176
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010758226
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010758234
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010758119
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010758143
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010758184
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT940 .พ42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010758242
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT940 .ก28 2528 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบางกรณี (แก้ไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528) = KPT940.ก28 2542พ46 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ; พระราชบัญญัติการ ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ; พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ; พระราชบัญญัติดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ; พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254 2 / KPT940 .ก85 2537 สัมมนาเรื่อง "การออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับใหม่" : KPT940 .พ42 หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร / KPT940 .พ42 หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร / KPT940 .พ42 หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร / KPT940 .พ42 หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544