การประกันภัยทางทะเล = Marine insurance / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ.  (Text) (Text)

ประมวล จันทร์ชีวะ
Call no.: K1226 .ป46 2548Publication: ชลบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่)Description: 349 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): ประกันภัยทางทะเลLOC classification: K1226 | .ป46 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010787357
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010787365
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
รับโอนจากห้องสมุดสัญญาฯ (12มิย62) 31379010912906
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010787274
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010787282
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010812742
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010812759
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 06/05/2022 31379010787324

ST 246

ST246 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010787340
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 31/05/2022 31379010787290
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010912872
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010912880
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1226 .ป46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010912898
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544