ปัญหากฎหมายความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. -- = Legal problem on civil liability for oil pollution damage : a critical of draft Civil Liability for Oil Pollution Damage Act B.E. -- / โดย ธีระรัตน์ จีระวัฒนา.  (Text) (Text)

ธีระรัตน์ จีระวัฒนา
Call no.: KPT852.4 .ธ64Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 3, 4, 171 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): ความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน -- ไทยมลพิษของน้ำมันในทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยน้ำมันรั่ว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT852.4 | .ธ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT852.4 .ธ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ 31379010767862
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT852.4 .ธ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379010767847
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT852.4 .ธ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ 31379010767854
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT850.5 .อ736 อุบัติภัยจากยานพาหนะในท้องถนน : KPT852.4 .ก944 ภาระการพิสูจน์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในคดีสิ่งแวดล้อม / KPT852.4 .ณ633 2556 การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับมลพิษ : KPT852.4 .ธ64 ปัญหากฎหมายความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน : KPT852.4 .พ646 มาตรการเยียวยาความเสียหายต่อบุคคลในคดีสิ่งแวดล้อม = KPT852.4 .ภ634 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีสิ่งแวดล้อมทางแพ่งในศาล = KPT853.ส6 ธ334 ความรับผิดเพื่อละเมิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ =

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544