วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดของผู้ประกอบการท่าเรือเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ของที่ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ พ.ศ. -- = The analysis of draft Liability of Operator of Sea Transport Terminal in Damage to the Goods in Internatonal Transport by Sea Act B.E. -- / โดย ฉัตรชวงศ์ ศรีพวาทกุล.  (Text) (Text)

ฉัตรชวงศ์ ศรีพวาทกุล
Call no.: KPT3476 .ฉ63Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 19, 187 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): สถานีขนส่งทางทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยระวางและค่าระวาง -- ไทยความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT3476 | .ฉ63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3476 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 03/02/2021 31379010767912 1
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3476 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ยืมออก 06/02/2021 31379010767896
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3476 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 09/02/2021 31379010767904
รายการจองทั้งหมด: 1
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3473.ก312456ก4 2532 กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 พร้อมด้วยกฎข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการตรวจและอนุมัติแบบแปลนเรือ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2529 / KPT3473 .พ436 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับการลากจูงเรือ / KPT3476 .ฉ63 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดของผู้ประกอบการท่าเรือเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ของที่ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ พ.ศ. -- = The analysis of draft Liability of Operator of Sea Transport Terminal in Damage to the Goods in Internatonal Transport by Sea Act B.E. -- / KPT3476 .ฉ63 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดของผู้ประกอบการท่าเรือเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ของที่ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ พ.ศ. -- = The analysis of draft Liability of Operator of Sea Transport Terminal in Damage to the Goods in Internatonal Transport by Sea Act B.E. -- / KPT3476 .ส734 2555 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกิจการท่าเรือเดินทะเล พ.ศ.-- / KPT3480.5 .ก44 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / KPT3480.5 .ก44 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544