อนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน = International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage / โดย พัดชา ชัยณรงค์.  (Text) (Text)

พัดชา ชัยณรงค์, 2523-
Call no.: K956 .พ63Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 8, 277 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษของน้ำมัน (ค.ศ. 1971)ความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมันน้ำมันรั่ว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับมลพิษของน้ำมันในทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: K956 | .พ63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K956 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010767961
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K956 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010767946
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K956 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010767953
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K956 .จ63 2559 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมภาวะมลพิษน้ำมันจากกิจกรรมการสำรวจและแสวงประโยชน์ในไหล่ทวีปไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล / K956 .ป64 ปัญหามลภาวะน้ำมันที่เกิดขึ้นจากเรือบรรทุกน้ำมันในทะเล ส่วนที่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐชายฝั่ง / K956 .ป64 ปัญหามลภาวะน้ำมันที่เกิดขึ้นจากเรือบรรทุกน้ำมันในทะเล ส่วนที่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐชายฝั่ง / K956 .พ63 อนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน = K956 .ย624 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันเชื้อเพลิง ค.ศ. 2001 = K964 .ส7 ความรับผิดทางอาญาในการกระทำของบุคคลอื่น : K964 .ส7 ความรับผิดทางอาญาในการกระทำของบุคคลอื่น :

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544