ปัญหากฎหมายจากกฎเกณฑ์การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 = Legal problems of multimodal transport operators' registration regulation under Multimodal Transport Act B.E. 2548 / โดย อติพร เพ่งฉ่ำ.  (Text) (Text)

อติพร เพ่งฉ่ำ, 2521-
Call no.: KPT3480.5 .อ36Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 6, 133 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): การขนส่งระบบตู้สินค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3480.5 | .อ36
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3480.5 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010768019
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3480.5 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010767995
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3480.5 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010768001
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3480.5 .ว464 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.-- : KPT3480.5 .ว464 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.-- : KPT3480.5 .อ36 ปัญหากฎหมายจากกฎเกณฑ์การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 = KPT3480.5 .อ36 ปัญหากฎหมายจากกฎเกณฑ์การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 = KPT3480.5 .P253 2011 Legal problems of the multimodal transport operators / KPT3480.5 .ม33 2559 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ / KPT3482 .ก933 ปัญหาการกำกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศไทย =

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544