กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.  (Text) (Text)

ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
Call no.: KPT1780 .ป63 2548Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 172 หน้าISBN: 9742882994Subject(s): พยานเอกสาร -- ไทยLOC classification: KPT1780 | .ป63 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012307998
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012308004
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012308012
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012308020
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ 31379010850627
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ 31379010850635
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ 31379010850643
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ 31379010850650
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ 31379010850668
Book Book Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014622816
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379010850478
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379010850510
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ 31379010850544
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ 31379010850577
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ 31379010850585
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ 31379010850593
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ 31379010850601
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 16 พร้อมให้บริการ 31379010850619
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ 31379010850528
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ 31379010850536
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ 31379010850551
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Electronic Transactions Development Agency (ETDA) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT1718 .พ94 2553 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก / KPT1718 .ม33 2554 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ว่าด้วยวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น / KPT1758.ข63 พ94 2543 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) / KPT1780 .ป63 2548 กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / KPT1780 .ป63 2552 กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / KPT1888 .ป46 คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี / KPT1942 .พ643 การฟ้องคดีล้มละลาย วิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง /

ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน: คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544