การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / ศุภชัย ยาวะประภาษ.  (Text) (Text)

ศุภชัย ยาวะประภาษ
Call no.: JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 439 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749321901Subject(s): ราชการพลเรือน -- ไทย -- การบริหารงานบุคคลLOC classification: JQ1746.ฮ13บ7 | ศ74 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011273373
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014712104
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
หนังสือมีรอยเปียกน้ำ 01/06/63 31379010799055
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 04/01/2022 31379010799063
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011273381
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011273399
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011273407
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011273415
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011273423
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : JQ1746.ฮ13บ6 อ745 2553 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / JQ1746.ฮ13บ7 ศ74 2548 การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / JQ1746.ฮ13ส5 ค74 ล. 1 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ / JQ1746.ฮ13ส5 ค74 ล. 2 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544