ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of rural development in Thailand).  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call no.: HN700.592.พ6 ส73Publication: กรุงเทพฯ, 2528Description: 2 เล่ม. ภาพประกอบ. ตารางNotes: รวมฉบับพิมพ์ปี 2534, พิมพ์ครั้งที่ 19 2546.Subject(s): การพัฒนาชนบท -- ไทยLOC classification: HN700.592.พ6 | ส73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012310141

ปก.449 การพัฒนาเมืองและชนบท ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012310240

ปก.449 การพัฒนาเมืองและชนบท ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009132383

ปก.449 การพัฒนาเมืองและชนบท ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009132375

ปก.449 การพัฒนาเมืองและชนบท ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.11 พร้อมให้บริการ
2534 31379003810836
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.11 พร้อมให้บริการ
2534 31379003810893
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.12 พร้อมให้บริการ
2534 31379003810877
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.12 พร้อมให้บริการ
2534 31379003810869
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000387234
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000387531
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมฉบับพิมพ์ปี 2534, พิมพ์ครั้งที่ 19 2546.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544