รู้ทันเล่ห์ บุหรี่ข้ามชาติ : กลยุทธ์สกัดโฆษณา ณ จุดขาย / โดย หทัย ชิตานนท์.  (Text) (Text)

หทัย ชิตานนท์
Call no.: DOC .ห344ร73Series: ชุดความรู้ ; ลำดับที่ 1Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [2548]Description: 48 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): บุหรี่ -- การตลาด
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห344ร73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010819507
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
DOC .ส752575 เสรีสื่อ เสรีประชาชน / DOC .ส752575 เสรีสื่อ เสรีประชาชน / DOC .ส752575 เสรีสื่อ เสรีประชาชน / DOC .ห344ร73 รู้ทันเล่ห์ บุหรี่ข้ามชาติ : DOC .ห352 หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้าย วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ณ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2541 / DOC .ห354 หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 43 ปี / DOC .ห355 หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544