อ่าน "วัฒนธรรมชุมชน" : วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน / ยุกติ มุกดาวิจิตร.  (Text) (Text)

ยุกติ มุกดาวิจิตร
Call no.: HN700.592.พ6 ย723Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2548Description: 39, 255 หน้า : ภาพประกอบNotes: ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: การก่อตัวของกระแส วัฒนธรรมชุมชน ในสังคมไทย, พ.ศ. 2520-2537.ISBN: 9749375955Subject(s): การพัฒนาชนบท -- ไทยสังคมวิทยาชนบท -- ไทยไทย -- ภาวะชนบทไทย -- อารยธรรมLOC classification: HN700.592.พ6 | ย723
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010860212
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010900539
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SOCY HN 2005 465459 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379015101075

แนวคิดและทฤษฎีด้านวัฒนธรรม ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 01/06/2021 31379010860154
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010860170
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010860188
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ยืมออก 01/06/2021 31379010860196
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 ยืมออก 01/06/2021 31379010860204
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010860220
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 ยืมออก 19/09/2019 31379010900513
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 ยืมออก 01/06/2021 31379010900521
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010900505
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HN700.592.พ6 ม623 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย / HN700.592.พ6 ม623 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย / HN700.592.พ6 ย73 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชนบท : HN700.592.พ6 ย723 อ่าน "วัฒนธรรมชุมชน" : วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน / HN700.592.พ6 ว653 การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ : HN700.592.พ6 ศ74 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : HN700.592.พ6 ส573 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development /

ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: การก่อตัวของกระแส วัฒนธรรมชุมชน ในสังคมไทย, พ.ศ. 2520-2537.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544