พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 2548 / รวบรวมและแปลโดย วิชา มหาคุณ, เสาวภาคย์ ศุภนิตย์, สุดจิต เจนนพกาญจน์ = The Act for the Establishment of and Procedure for Juvenile and Family Court B.E. 2534 (1991), the Third amended issue B.E. 2548 (2005) / compiled & translated by Vicha Mahakun, Saovapak Supanit, Sudjit Janenoppakanjana.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
วิชา มหาคุณ, 2489- | เสาวภาคย์ ศุภนิตย์ | สุดจิต เจนนพกาญจน์, 2496- | Vicha Mahakun, 1946- | Saovapak Supanit | Sudjit Janenoppakanjana, 1953- | Thailand. Laws, statutes, etc
Call no.: KPT4720.ก312534ก4 2548กPublication: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2548Description: 114 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทยJuvenile courts -- ThailandLOC classification: KPT4720.ก312534ก4 | 2548ก
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4720.ก312534ก4 2548ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013052023
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4720.ก312534ก4 2548ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011552321
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT4720.ก312534ก4 2548ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011494011
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4720.ก312534ก4 2548ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013052007
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT4720.ก312534ก4 2548ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010824655
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT4720.ก312534ก4 2548ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010824663
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4720.ก312534ก4 2548ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013052015
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4720 .ก926 2552 กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว / KPT4720.ก312534ก4 2548 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 / KPT4720.ก312534ก4 2548ก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 2548 / KPT4720.ก312534ก4 2548ก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 2548 / KPT4720.ก312553ก4 2553 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / KPT4720.ก312553ก4 2554 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : ฉบับพิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา / KPT4720 .ค74 คู่มือการศึกษาคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว รวบรวมตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึง 2541.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544