สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า (KPI Awards) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / โดย สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
Call no.: DOC .ส7525364Analytics: Show analyticsPublication: นนทบุรี : สถาบัน, 2548-Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ปี 2548 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: เกียรติภูมิท้องถิ่น.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2548-.Subject(s): รางวัลพระปกเกล้า -- วารสารการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- วารสาร
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Thammasat Library, Pattaya Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส7525364 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010849264
Document Document Thammasat Library, Pattaya Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส7525364 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010849272
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
DOC .ส43285ส63 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 / DOC .ส43285ส63 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 / DOC .ส43285ส63 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 / DOC .ส7525364 2548 สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า (KPI Awards) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / DOC .ส7525364 2548 สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า (KPI Awards) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / DOC .ส75256ป46 ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย : DOC .ส75256ป46 ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย :

ปี 2548 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: เกียรติภูมิท้องถิ่น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544