คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / โดย คณิน บุญสุวรรณ.  (Text) (Text)

คณิน บุญสุวรรณ, 2489-
Call no.: KPT2460 .ค357 2548Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่Description: 172 หน้าISBN: 9744095717Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยLOC classification: KPT2460 | .ค357 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ค357 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011392793
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ค357 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010832682
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ค357 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010832690
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค357 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011392819
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค357 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011392827
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค357 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011392835
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค357 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011392843
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460.ก312540ก4 2545 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ; และ, พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / KPT2460.ก312540ก4 2545 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ; และ, พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / KPT2460.ก312542ก4 2545 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / KPT2460 .ค357 2548 คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / KPT2460 .ค357 2548 คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / KPT2460 .ช63 2545 คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน / KPT2460 .บ438 2555 การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544