ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ : ศึกษากรณีพิพาทเรื่อง The countervailing duty determination with respect to certain softwood lumber from Canada = Agreement on subsidies and countervailing measures : a case study on the countervailing duty determination with respect to certain softwood lumber from Canada / โดย ปรีชญา ฉัตรกุลฯ มหารัศมี.  (Text) (Text)

ปรีชญา มหารัศมี
Call no.: K4635 .ป462Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 7, 159 แผ่น : ภาพประกอบNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกาอุตสาหกรรมไม้เนื้ออ่อน -- การศึกษาเฉพาะกรณีLOC classification: K4635 | .ป462
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4635 .ป462 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010845908
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4635 .ป462 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010845882
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4635 .ป462 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010845890
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K4635 .ท622 ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการตอบโต้การอุดหนุน มาตรการ SPS และแรงงานกับ WTO / K4635 .ท622 ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการตอบโต้การอุดหนุน มาตรการ SPS และแรงงานกับ WTO / K4635 .ป462 ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ : K4635 .ป462 ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ : K4635 .ย53 อากรตอบโต้การทุ่มตลาดในกรอบความตกลงขององค์การการค้าโลก WTO : K4635 .ย53 อากรตอบโต้การทุ่มตลาดในกรอบความตกลงขององค์การการค้าโลก WTO : K4635 .ร724 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดภายใต้กฎเกณฑ์องค์การการค้าโลก /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544