การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ = The imposition of corporate income tax from foreign corporation on e-commerce / โดย สุภิชัย สิริชัยรังสรรค์.  (Text) (Text)

สุภิชัย สิริชัยรังสรรค์, 2522-
Call no.: KPT3614 .ส746Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 9, 107, [7] แผ่น : ภาพประกอบNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยบริษัทต่างชาติ -- ภาษีอากร -- ไทยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3614 | .ส746
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3614 .ส746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010845809
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3614 .ส746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010845783
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3614 .ส746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010845791
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3592 .ภ65 ภาษีเงินได้นิติบุคคลและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการสัมมนาภาษีอากร. KPT3593 .ก96 2559 มาตรการทางภาษีส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม / KPT3599 .ศ634 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทโฮลดิง (holding company) ในประเทศไทย = KPT3614 .ส746 การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ = KPT3627 .ก945 2564 กฎหมายภาษีสรรพสามิต / KPT3627 .ป46 คำอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 / KPT3627 .ป46 คำอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544