สรรหาสาระวิธีพิจารณาความแพ่ง / เรียบเรียงโดย วิรัช เมฆอรุโณทัย.  (Text) (Text)

วิรัช เมฆอรุโณทัย, 2499-
Call no.: KPT1710 .ว646Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2548-Description: เล่มISBN: 9747747065; 9747747103; 9747747145; 9789747747133Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อคดีและการสู้คดี -- ไทยLOC classification: KPT1710 | .ว646
Incomplete contents:ล. 1. บทวิเคราะห์ศัพท์ -- ล. 2. คำฟ้อง -- ล. 3 อุทธรณ์และฎีกา -- ล. 4. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษา
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010876358
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010876366
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010876432
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010876440
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010988153
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010988161
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010876291
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010876374
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010988096
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2006 466373 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015009583
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010876317
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010876325
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010876390
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010876408
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010988112
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010988120
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2005 455025 ครบรอบ ... ปี ศาลแรงงานกลาง. LAW KPT 2005 508426 รวมกฎหมายประจำปี / LAW KPT 2005 619393 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้อกำหนด ข้อบังคับ คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2544-2548 / LAW KPT 2006 466373 สรรหาสาระวิธีพิจารณาความแพ่ง / LAW KPT 2006 490363 การพัฒนามาตรการทางเลือกเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และการฉ้อฉลทุจริตในการบริหารจัดการนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 = LAW KPT 2006 508426 รวมกฎหมายประจำปี / LAW KPT 2006 508426 รวมกฎหมายประจำปี /

ล. 1. บทวิเคราะห์ศัพท์ -- ล. 2. คำฟ้อง -- ล. 3 อุทธรณ์และฎีกา -- ล. 4. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษา

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544