ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = English for lawyers : criminal law, criminal procedure law / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.  (Text) (Text)

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
Call no.: K52.อ6 ก84Publication: กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2548Description: 278 หน้าNotes: ชื่อเรื่องที่สัน: ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.ISBN: 9749376137Subject(s): กฎหมาย -- ศัพท์บัญญัติกฎหมาย -- ภาษาการเขียนทางกฎหมายLOC classification: K52.อ6 | ก84
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010867449
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010867456
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
รับโอนจากห้องสมุดสัญญาฯ (12มิย62) 31379010867365
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010867316
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010867324
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010867332
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010867399
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010867407
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010867415
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010867423
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010867431
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907143
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907168
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907135
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K52.อ6 ก84 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010867340
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ

ชื่อเรื่องที่สัน: ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544