อะไรอยู่ในอากาศ : ความลัีบที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้ / คณะผู้เขียน ธารา บัวคำศรี ... [และคนอื่นๆ] = Thailand's air : poison cocktail : exposing unsustainable industries and the case for community right to know and prevention / authors, Tara Buakamsri ... [et al.].  (Text) (Text)

ธารา บัวคำศรี | Tara Buakamsri
Call no.: TD883.5.ท92ช4 อ64Publication: นนทบุรี : กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, 2548Description: 56 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): มลพิษทางอากาศ -- ไทย -- ชลบุรีAir -- Pollution -- Thailand -- Chon BuriLOC classification: TD883.5.ท92ช4 | อ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TD883.5.ท92ช4 อ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010862630
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
TD879.ค83 ม326 การศึกษาการกระจายตัวของแคดเมียมในนาข้าวบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี และสุพรรณบุรี = TD879.ย626 ส736 กลไกการดูดซับของอาทราซีนในน้ำใต้ดิน = TD879.P37 P48 Pesticide remediation in soils and water / TD883.5.ท92ช4 อ64 อะไรอยู่ในอากาศ : ความลัีบที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้ / TD883.5.ท92ช9 ม224 2553 หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ = TD883.7.ท9 ฉ74 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประมาณค่าความเข้มข้นเฉลี่ยตามช่วงเวลาของสารมลพิษทางอากาศ = TD883.7.ท9 ฉ74 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประมาณค่าความเข้มข้นเฉลี่ยตามช่วงเวลาของสารมลพิษทางอากาศ =

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544