คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ บรรพ 3 มาตรา 453-536 / ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: KPT874 .ผ925Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2548Description: xiv, 197 หน้าISBN: 9744660872Subject(s): ซื้อขาย -- ไทยการแลกเปลี่ยน -- ไทยของขวัญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT874 | .ผ925
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010877570
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010877588
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010877596
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010877604
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 ยืมออก 25/10/2021 31379010877612
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010877398
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010877406
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379011120491
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 ยืมออก 15/11/2021 31379010877521
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010877539
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010877547
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010877554
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 18 ยืมออก 20/10/2021 31379010877562
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379010952134
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010877422
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010877430
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010877448
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010877455
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010877463
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ยืมออก 31/01/2022 31379010877471
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010877489
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010877497
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010877505
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 ยืมออก 31/08/2021 31379010877513
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379010952126
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379010952142
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 ยืมออก 07/11/2021 31379010952159
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT850.5 .ภ74 2563 ประเด็นท้าทายทางด้านกฎหมายในยุค IOTs : ศึกษากรณีความรับผิดจากการใช้งาน smart car = Legal challenges in the IOTs : case study of smart car's liability : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT858 .จ63 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยสัญญา บรรพ 2 มาตรา 354-394 / KPT874 .ต742 2561 หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / KPT874 .ผ925 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ บรรพ 3 มาตรา 453-536 / KPT874 .ผ93 2554 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / KPT877 .ผ932 2560 คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / KPT877 .ผ932 2561 คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) /

ชื่อเรื่องที่สัน: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ มาตรา 453-536.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544