องค์ประกอบและการใช้ประโยชน์ของน้ำสกัดชีวภาพเพื่อการปลูกพืช = The compositions and utilities of bioextracts on growth of different plants species : โครงการวิจัย.  (Text) (Text)

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก | นฤมล วชิรปัทมา | เยาวพา จิระเกียรติกุล | วิชัย สุทธิธรรม | พิสมัย โพธิ์ศรี
Call no.: S654.5 .อ22Publication: [ปทุมธานี] : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), [2548]-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบSubject(s): ปุ๋ยชีวภาพอโกลนีมามะละกอผักคะน้าถั่วเหลืองเสือแกลก (หญ้า)งานวิจัย / ResearchLOC classification: S654.5 | .อ22
Contents:ล. 1. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตของเขียวหมื่นปี ; ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะละกอ : โครงการวิจัยย่อย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 2. ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าในระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน : รายงานงานวิจัยโครงการย่อย / โดย เยาวพา จิระเกียรติกุล, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 3. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดในระบบการปลูกพืชแบบไร้ดิน / วิชัย สุทธิธรรม, พิสมัย โพธิ์ศรี, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 4. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง / โดย วิชัย สุทธิธรรม -- ล. 5. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด : โครงการย่อย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย วิชัย สุทธิธรรม, พิสมัย โพธิ์ศรี, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 6. ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของคะน้า : โครงการย่อย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เยาวพา จิระเกียรติกุล, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 7. ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง : โครงการย่อย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เยาวพา จิระเกียรติกุล, นฤมล วชิรปัทมา
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks S654.5 .อ22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012900453
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks S654.5 .อ22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012900461
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks S654.5 .อ22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011418002
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks S654.5 .อ22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011519213
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks S654.5 .อ22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011519254
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/3212 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011418051
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/3213 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011418010
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตของเขียวหมื่นปี ; ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะละกอ : โครงการวิจัยย่อย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 2. ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าในระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน : รายงานงานวิจัยโครงการย่อย / โดย เยาวพา จิระเกียรติกุล, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 3. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดในระบบการปลูกพืชแบบไร้ดิน / วิชัย สุทธิธรรม, พิสมัย โพธิ์ศรี, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 4. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง / โดย วิชัย สุทธิธรรม -- ล. 5. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด : โครงการย่อย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย วิชัย สุทธิธรรม, พิสมัย โพธิ์ศรี, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 6. ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของคะน้า : โครงการย่อย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เยาวพา จิระเกียรติกุล, นฤมล วชิรปัทมา -- ล. 7. ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง : โครงการย่อย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เยาวพา จิระเกียรติกุล, นฤมล วชิรปัทมา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544