การออกกฎหมายอนุวัตรการ "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย" ในส่วนที่เกี่ยวกับศุลกากรของประเทศไทยและข้อวิเคราะห์ / โดย ชูชาติ อัศวโรจน์.  (Text) (Text)

ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-
Call no.: KPT3645 .ช722Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549Description: ก-ญ, 331 หน้าSubject(s): ศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- มาเลเซียกฎหมายระหว่างประเทศLOC classification: KPT3645 | .ช722
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3645 .ช722 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010865195
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3645 .ช722 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010865203
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3645 .ช63 วิเคราะห์มาตรการทางศุลกากรเพื่อส่งเสริมการส่งออก / KPT3645 .ช72 การพัฒนากฎหมายศุลกากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร / KPT3645 .ช722 การออกกฎหมายอนุวัตรการ "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย" ในส่วนที่เกี่ยวกับศุลกากรของประเทศไทยและข้อวิเคราะห์ / KPT3645 .ช722 การออกกฎหมายอนุวัตรการ "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย" ในส่วนที่เกี่ยวกับศุลกากรของประเทศไทยและข้อวิเคราะห์ / KPT3645 .ช722 การออกกฎหมายอนุวัตรการ "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย" ในส่วนที่เกี่ยวกับศุลกากรของประเทศไทยและข้อวิเคราะห์ / KPT3645 .ช723 ข้อวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกฎหมายที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของศุลกากรและข้อเสนอแนะ / KPT3645 .ช724 คำอธิบายกฎหมายราคาศุลกากร :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544