กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : รายงานวิจัย / โดย ประสิทธิ์ เอกบุตร.  (Text) (Text)

ประสิทธิ์ เอกบุตร
Call no.: K1005 .ป46Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: ก-ข, 36, [36] แผ่น : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับลายมือชื่อดิจิตอล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: K1005 | .ป46
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-งานวิจัยคณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1005 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010884063
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1005 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010884071
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1005 .ค73 2546 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. K1005 .ค73 2546 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. K1005 .ค73 2546 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. K1005 .ป46 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : K1005 .ป46 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : K1005 .ภ637 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 : K1005 .ภ637 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 :

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544