รายงานประจำปี / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = Annual report / Anti-Money Laundering Office.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Thailand. Anti-Money Laundering Office
Call no.: KPT4351.ฟ5 ก16Call no.: CDG .ป52295ร64Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2544-.Subject(s): สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน -- วารสารThailand. Anti-Money Laundering Office -- PeriodicalsLOC classification: KPT4351.ฟ5 | ก16
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014888920
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014719182
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014719208
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827730
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827748
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827797
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827805
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012756319
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011789071
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012255379
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827714
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827771
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 468060 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014888912
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2012 468060 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014719174
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2013 468060 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014719190
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827706
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827698
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827755
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827763
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2011 468060 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014158449
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2510 468060 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014158431
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827722
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5 ก16 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012827789
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4351.ฟ5 ก3 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / KPT4351.ฟ5 ก3 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / KPT4351.ฟ5 ก16 2549 รายงานประจำปี / KPT4351.ฟ5 ก16 2550 รายงานประจำปี / KPT4378 .อ646 2553 แนวทางการพัฒนาขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 / KPT4516.ก28 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.). KPT4516.ก28 2545 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.) ; และ, ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544