ปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับพื้นฐานกฎหมายมหาชนของประเ้ทศไทย / อมร จันทรสมบูรณ์.  (Text) (Text)

อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-
Call no.: KPT2975 .อ44Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549-Description: เล่มISBN: 9742883564Subject(s): สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน -- ข้าราชการและพนักงาน -- การคัดเลือกและการแต่งตั้งจารุวรรณ เมณฑกา, คุณหญิง, 2488- -- การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯLOC classification: KPT2975 | .อ44
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010940659
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010940667
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010940675
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010940543
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010940550
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010940626
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010940634
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010940642
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010940576
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010940584
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010940592
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010940600
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2975 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010940618
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2970 .ว626 2563 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี / KPT2970 .ส646 สาระสำคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ / KPT2975 .อ44 ปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับพื้นฐานกฎหมายมหาชนของประเ้ทศไทย / KPT2975 .อ44 ปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับพื้นฐานกฎหมายมหาชนของประเ้ทศไทย / KPT2975 .อ44 ปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับพื้นฐานกฎหมายมหาชนของประเ้ทศไทย / KPT2977.4.ก29 2539 ก52 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / KPT2977.4.ก29 2541 ก52 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 1-7) พ.ศ. 2527-2541 สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงการคลังที่สำคัญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544