คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / ไพโรจน์ อาจรักษา.  (Text) (Text)

ไพโรจน์ อาจรักษา
Call no.: KPT3057 .พ94 2549Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 199 หน้าISBN: 9742883068Subject(s): การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3057 | .พ94 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ 31379010931021
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ 31379010931039
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ 31379010930932
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379010930940
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ 31379011120533
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ 31379010930999
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ 31379010931005
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ 31379010931013
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ 31379010930965
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ 31379010930973
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ 31379010930981
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3057 .พ94 2547 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : KPT3057 .พ94 2549 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : KPT3057 .พ94 2549 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : KPT3057 .พ94 2549 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : KPT3057 .ภ65 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 : KPT3057 .ว623 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) / KPT3057 .ว623 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544