บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมา.  (Text) (Text)

เทศบาลนครนครราชสีมา
Call no.: JS7153.9.น3 บ63Publication: นครราชสีมา : เทศบาลนคร, [2548?]Description: 228 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, ส่วนใหญ่เป็นแผนที่สีประกอบNotes: มีแผ่นพับ 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9744581018Subject(s): เทศบาลนครนครราชสีมาการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- นครราชสีมานครราชสีมาLOC classification: JS7153.9.น3 | บ63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.9.น3 บ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010914126
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.9.ช9 ธ37 การศึกษาสถานภาพ บทบาท ประสิทธิภาพและข้อจำกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : JS7153.9.ช9 น34 รายงานการวิจัยเรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : JS7153.9.น3 บ63 บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / JS7153.9.น3 บ63 บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / JS7153.9.น4 อ22 2554 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 1 (26 กุมภาพันธ์ 2553-25 กุมภาพันธ์ 2554) / JS7153.9.ป3 ก645 2557 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต = JS7153.9.ป3 ป37 ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี.

มีแผ่นพับ 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544