การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ดำเนินโครงการโดย วันชัย รุจนวงศ์ และคณะ.  (Text) (Text)

วันชัย รุจนวงศ์, 2493-
นวลน้อย ตรีรัตน์ | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี | วีระพงศ์ บุญโญภาส | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | พรชัย ด่านวิวัฒน์, 2500- | อรรณพ ลิขิตจิตถะ | ณรงค์ รัตนานุกูล | สุทธิพล ทวีชัยการ | บุญวิจักษณ์ เหล่ากอที | สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ | พิศวาท สุคนธพันธุ์ | อุดม งามเมืองตึง | วัชรพล ประสารราชกิจ
Call no.: K5240 .ว63Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548Description: 17 เล่ม : ภาพประกอบNotes: ล. 15 ฉ. 7 ใช้ชื่อ: มาตรการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก : งานวิจัย.Subject(s): ขบวนการอาชญากรรม -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศอาชญากรรมข้ามชาติ -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศขบวนการอาชญากรรม -- ไทย -- การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ -- ไทย -- การป้องกันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (ค.ศ. 2000)สิ่งพิมพ์ สกวงานวิจัย / ResearchLOC classification: K5240 | .ว63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก

รายการนี้มีรายการฉบับพิมพ์ (104)คลิกที่นี่เพื่อดูทั้งหมด

Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
K5240 .ว63 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : K5240 .ว63 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : K5240 .ว63 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : K5240 .ว63 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : K5240 .ว63 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : K5240 .ว63 การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) : K5240 .C66 2001 La convention des Nations Unies contre la criminalite transnationale organisee =

ล. 15 ฉ. 7 ใช้ชื่อ: มาตรการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก : งานวิจัย.

ล. 1: สภาพความรุนแรงของปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย / นวลน้อย ตรีรัตน์.

ล. 2: การใช้ถ้อยคำในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย / ประธาน วัฒนวาณิชย์.

ล. 3: การป้องกันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า้ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 31 / ประธาน วัฒนวาณิชย์.

ล. 4: การกำหนดให้การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดอาญา / ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี.

ล. 5: การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมาตรการ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายัดและริบทรัพย์สิน / วีระพงศ์ บุญโญภาส.

ล. 6: การฉ้อราษฎร์บังหลวงและมาตรการในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

ล. 7: ความรับผิดของนิติบุคคลกรณีมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

ล. 8: เขตอำนาจในการดำเนินคดี (ข้อ 15) ; และ, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ; และ, การโอนตัวนักโทษ / คณะผู้วิจัย พรชัย ด่านวิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

ล. 9: เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ / คณะผู้วิจัย อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ณรงค์ รัตนานุกูล.

ล. 10: มาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย / คณะผู้วิจัย อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ณรงค์ รัตนานุกูล.

ล. 11: การกำหนดความผิดฐานขัดขวางความยุติธรรม : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 23 / สุทธิพล ทวีชัยการ.

ล. 12: การคุ้มครองพยานและการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 24, 25 / สุทธิพล ทวีชัยการ.

ล. 13: ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบังคับใช้กฎหมายตามข้อ 27 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 / บุญวิจักษณ์ เหล่ากอที.

ล. 14: ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและวิชาการตามข้อ 29 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (ข้อ 29) / บุญวิจักษณ์ เหล่ากอที.

ล. 15: มาตรการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก / สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์.

ล. 16: มาตรการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบขนผู้้ย้ายถิ่น : พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ / คณะผู้วิจัย พิศวาท สุคนธพันธุ์, อุดม งามเมืองตึง.

ล. 17: มาตรการในการแก้ไขปัญหาการผลิตและการค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย : พิธีสารเพื่อต่อต้านการผลิตและการค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย / พล.ต.ท. วัชรพล ประสารราชกิจ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544