ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมของประชาชนไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์.  (Text) (Text)

ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, 2513-
Call no.: KPT2676 .ย552Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548Description: 175 แผ่นSubject(s): ศักดิ์ศรีกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยการมีส่วนร่วมทางสังคม -- ไทยงานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: KPT2676 | .ย552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner KPT2676 .ย552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010929942
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2676 .ป464 ประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย / KPT2676 .ป466 2527 ประมวลคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเบ็ดเตล็ด / KPT2676 .พ46 พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องขัตติยราชอิศริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงษ รัตนโกสินทร์ ศก 112 = KPT2676 .ย552 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : KPT2688 .บ73 เจ้าอาวาส เจ้าพนักงาน ใครกำหนด / KPT2688 .บ73 เจ้าอาวาส เจ้าพนักงาน ใครกำหนด / KPT2688 .พ745 2546 ประมวลปัญหาข้อกฎหมายพระสงฆ์ควรทราบ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544