รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด / สำนักงานศาลปกครอง.  (Continuing resource) (Continuing resource)

ศาลปกครอง
Call no.: KPT2764.ก48 ศ64Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, [2545?]-Description: เล่มNotes: ล. 1-3 (2545) ใช้ชื่อ: ย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด.; ล. 4-6 (2545) ใช้ชื่อ: ย่อคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: ปีที่ 1, ล. 1 (มี.ค.-ธ.ค. 2544)-.ISSN: 1685-327XSubject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทย -- คดีLOC classification: KPT2764.ก48 | ศ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010949379
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379011667178
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010949239
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010949270
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010949312
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010949353
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010949395
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010949437
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 25/05/2022 31379010949247
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010949254
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011667186
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010949288
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010949320
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010949338
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010962653
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010962661
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010949361
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010949403
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010949411
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก48 ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010949445
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2754 .พ336 2557 นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน : เปรียบเทียบพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 / KPT2754 .ม63 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 : KPT2754 .ว627 2552 วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิกภาคีความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย : รายงานการวิจัยโครงการ / KPT2764.ก48 ศ64 2545 ล. 2 รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด / KPT2764.ก48 ศ64 2545 ล. 4 รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด / KPT2764.ก49 ค656 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764 .ก9625 2544 ศาลปกครอง : คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ์ /

ล. 1-3 (2545) ใช้ชื่อ: ย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด.

ล. 4-6 (2545) ใช้ชื่อ: ย่อคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544