คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549
วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: KPT920 .ส737Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: xiv, 293 หน้าISBN: 9744661372Subject(s): เอกเทศสัญญา -- ไทยการควบคุมค่าเช่า -- ไทยเช่าซื้อ -- ไทยการจ้าง -- ไทยการรับขนสินค้า (กฎหมาย) -- ไทยการกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการฝากทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT920 | .ส737
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010967462
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010967470
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010967488
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010967496
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010967504
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010967298
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379011120517
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010967280
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010967447
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010967454
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 29/05/2022 31379010967314
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หนังสือชำรุด รอดำเนินการส่งซ่อม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ชั้น 2 31379010967348
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010967355
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ยืมออก 31/08/2022 31379010967363
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010967397
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส737 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 ยืมออก 04/01/2022 31379010967405
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/167186 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010967306
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544