ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2549 และข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2548 / รวบรวมโดย ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Call no.: KPT2506.ก33 2549Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 153 หน้าSubject(s): กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทยไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา -- การเลือกตั้งLOC classification: KPT2506.ก33 | 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2506.ก33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010959907
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2506.ก33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010959915
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2506.ก29 2541 ก52 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 / KPT2506.ก33 2543 ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2506.ก33 2549 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2549 และข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2548 / KPT2506.ก33 2549 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2549 และข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2548 / KPT2506.ก46 ป74 เปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ประกอบคู่มือการอ่านและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ... / KPT2506.ก46 ป74 เปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ประกอบคู่มือการอ่านและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ... / KPT2506.ก49 2548 คู่มือใบเหลืองใบแดง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544