พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. -- : ผลดีต่อการคุ้มครองผู้บริโภค / โดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ วิทยา กุลสมบูรณ์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

วิทยา กุลสมบูรณ์ | ไทย. วุฒิสภา. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ | การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. -- (2548 : กรุงเทพฯ)
Call no.: KPT846.5 .พ464Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, 2548Description: ก-ค, 80 หน้าNotes: จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. -- วันที่ 25 กรกฏาคม 2548 ณ อาคารรัฐสภา.ISBN: 9749942175Subject(s): ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย -- การประชุมการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT846.5 | .พ464
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT846.5 .พ464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012442431
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT846.5 .พ464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010973767
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT846.5 .พ464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010973775
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT846.5 .ธ64 คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 / KPT846.5 .ธ64 คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 / KPT846.5 .พ25 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 / KPT846.5 .พ464 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. -- : KPT846.5 .พ949 2553 สินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ = KPT846.5 .ร63 2559 ข้อต่อสู้เรื่องสถานะความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค เพื่อหลุดพ้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / KPT846.5 .ส75 2549 ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ =

จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. -- วันที่ 25 กรกฏาคม 2548 ณ อาคารรัฐสภา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544