จดหมายเหตุเจมส์โลว์ (Journal of a public mission to Raja of Ligor) แปลโดย นันทา วรเนติวงศ์.  (Text) (Text)

โลว, เจมส์, ต. ค.ศ. 1852
นันทา วรเนติวงศ์
Call no.: DS588.ต9 ล9Publication: กรุงเทพฯ, กรมศิลปากร, 2519Description: 147 หน้าSubject(s): ไทย (ภาคใต้) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวไทย (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณีไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS588.ต9 | ล9
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ล9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003022192
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ล9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379003023281
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ล9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379005630240
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ล9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379005630232
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DS588.ต9 ร8 สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้. DS588.ต9 ร64 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้ วุฒิสภา. DS588.ต9 ร64 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้ วุฒิสภา. DS588.ต9 ล9 จดหมายเหตุเจมส์โลว์ DS588.ต9 ล9 จดหมายเหตุเจมส์โลว์ DS588.ต9 ว2 เรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาคที่ 5 ระยะทางเสด็จประพาสแหลมมลายูในรัชกาลที่ 5 รวม 3 คราว. DS588.ต9 ว6 ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อประเทศสหพันธ์มาเลเซีย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544