ภาระภาษีสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ = Tax burden for certain investments in equity and debt securities / โดย วงค์สิทธิ ถิรวรกุล.  (Text) (Text)

วงค์สิทธิ ถิรวรกุล
Call no.: KPT3640.ห46 ว22Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 6, 126 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Tax burden for certain investments in equity and debt securities [Parallel title]Subject(s): หุ้นและการเล่นหุ้น -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยพันธบัตร -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3640.ห46 | ว22
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3640.ห46 ว22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010989789
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3640.ห46 ว22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010989763
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3640.ห46 ว22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010989771
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3640.ส25 ว436 ปัญหาการประเมินและการอุทธรณ์ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า = KPT3640.ส25 ว436 ปัญหาการประเมินและการอุทธรณ์ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า = KPT3640.ห46 ว22 ภาระภาษีสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ = KPT3640.ห46 ว22 ภาระภาษีสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ = KPT3643 .ก93 วิชาภาษีอากรว่าด้วยอากรแสตมป์ / KPT3643 .ก93 วิชาภาษีอากรว่าด้วยอากรแสตมป์ / KPT3643 .จ746 ปัญหากฎหมายอากรแสตมป์ของประเทศไทย :

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544