กฎหมายตราสามดวง : ศึกษาบทบาทและหน้าที่ผู้พิพากษาตุลาการในการพิจารณาคดี = The Code of Three Great Seals : study on the judge's role and function in trial / โดย กิตติพงศ์ ว่องเมทินี.  (Text) (Text)

กิตติพงศ์ ว่องเมทินี
Call no.: KPT1610 .ก963Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 5, 102 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Code of Three Great Seals : study on the judge's role and function in trial [Parallel title]Subject(s): ผู้พิพากษา -- ไทยการพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทยกฎหมายตราสามดวงLOC classification: KPT1610 | .ก963
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1610 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010989839
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1610 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010989813
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1610 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010989821
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT1604.ก28 2540 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 พร้อมกฎกระทรวง ประกาศคณะอนุกรรมการตุลาการ / KPT1604 .บ633 การพัฒนาข้าราชการตุลาการในบริบทรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน / KPT1610.ก67 น63 คุณค่าบรรพตุลาการ : KPT1610 .ก963 กฎหมายตราสามดวง : KPT1610 .ข57 2558 ล. 1 ข้อสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ ประจำปี พ.ศ. 2558 / KPT1610 .ข57 2558 ล. 2 ข้อสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ ประจำปี พ.ศ. 2558 / KPT1610 .ค366 2563 วิพากษ์นักกฎหมายไทย /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544