มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาข้าวที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม : ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม = Legal measures dealing with genetically modified rice : impact on environment / โดย กฤติมา โกมลฐิติ.  (Text) (Text)

กฤติมา โกมลฐิติ, 2516-
Call no.: KPT3300 .ก943Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 8, 140 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9749727916Other title: Legal measures dealing with genetically modified rice : impact on environment [Parallel title]Subject(s): พืชตัดแต่งพันธุ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยข้าว -- พันธุวิศวกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อมพืชตัดแต่งพันธุ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: KPT3300 | .ก943Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3300 .ก943 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010990639
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3299 .ส645 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาว-เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Enforcement of forestry law on highland communities in the Upper North : case study Chiangdao-Wianghaeng, Chiangmai / KPT3299 .ส645 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาว-เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Enforcement of forestry law on highland communities in the Upper North : case study Chiangdao-Wianghaeng, Chiangmai / KPT3299 .อ364 2554 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ : KPT3300 .ก943 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาข้าวที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม : KPT3300 .ก943 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาข้าวที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม : KPT3300.ก312507ก4 2539 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง / KPT3300 .ร72 การให้ความคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544