รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งกฎมณเฑียรบาล / สมยศ เชื้อไทย.  (Text) (Text)

สมยศ เชื้อไทย
Call no.: KPT2070 .ส44 2549Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่Description: 332 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9742883602Other title: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งกฎมณเฑียรบาล [Cover title] | รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน [Running title]Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .ส44 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379011027027
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379011027035
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379011027043
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379011027050
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379011027068
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379011026938
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379011026953
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379011026979
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011026888
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 31/05/2022 31379011026896
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011026995
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011027001
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011027019
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011026912
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011026920
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ยืมออก 31/05/2022 31379011026946
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011026961
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส44 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ยืมออก 31/01/2022 31379011026987
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2070 .ส44 2549 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งกฎมณเฑียรบาล / KPT2070 .ส44 2549 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งกฎมณเฑียรบาล / KPT2070 .ส44 2549 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งกฎมณเฑียรบาล / KPT2070 .ส44 2549 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งกฎมณเฑียรบาล / KPT2070 .ส46 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = KPT2070 .ส73 ประวัติรัฐธรรมนูญ / KPT2070 .ส732 2561 ปัญหา-คำตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544