นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 = Buyer-seller juristic relations in agricultural futures contract under Agricultural Futures Trading Act, B.E. 2542 / โดย ภาวิณี กรุดทอง.  (Text) (Text)

ภาวิณี กรุดทอง
Call no.: KPT926.2.ล62 ภ65Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 10, 264 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9749728467Other title: Buyer-seller juristic relations in agricultural futures contract under Agricultural Futures Trading Act, B.E. 2542 [Parallel title]Subject(s): สัญญาซื้อขายสินค้าโคโมดิตี้ล่วงหน้า -- ไทยสินค้าเกษตร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT926.2.ล62 | ภ65Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT926.2.ล62 ภ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010999531
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT924 .ส56 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า / KPT926.2.ล62 พ464 2555 พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 ; ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ; และ, ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า / KPT926.2.ล62 พ946 แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย = KPT926.2.ล62 ภ65 นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 = KPT926.2.ล62 ส743 คำอธิบายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / KPT926.2.ล62 ส743 คำอธิบายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / KPT926.2.ล62 ส743 คำอธิบายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544