กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร.  (Text) (Text)

คณิต ณ นคร, 2480-
Call no.: K5401 .ค33 2549Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมDescription: 812 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9742883629Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญาLOC classification: K5401 | .ค33 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011039600
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011039592
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011039626
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011039618
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011039642
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011039634
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011039386
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379011039378
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011039402
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011039394
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011039428
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011039410
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013174694
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011039444
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011039436
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011039469
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011039485
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011039477
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011039501
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ยืมออก 31/05/2022 31379011039493
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011039527
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011039519
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544