ความรับผิดของฝ่ายปกครองในการครอบครองวัตถุอันตราย : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอังกฤษ เยอรมันและไทย = Administrative liability in possession of dangerous substances : comparative study to England, Germany and Thai legal system / โดย ธนพล หวังอ้อมกลาง.  (Text) (Text)

ธนพล หวังอ้อมกลาง
Call no.: K967 .ธ334Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 11, 162 แผ่นISBN: 9749731972Other title: Administrative liability in possession of dangerous substances : comparative study to England Germany and Thai legal system [Parallel title]Subject(s): ความรับผิดของราชการละเมิดความรับผิดของราชการ -- ไทยละเมิด -- ไทยLOC classification: K967 | .ธ334Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks K967 .ธ334 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010995224
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K953 .ส74 สิทธิของบุคคลภายนอกในการเยียวยาความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าชำรุดบกพร่องโดยที่ตนเองไม่ได้ใช้หรือบริโภคสินค้านั้น / K953 .อ36 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = K964 .ส73 สิทธิไล่เบี้ยของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างในกรณีจ้างทำละเมิด : ศึกษาเชิงวิเคราะห์และเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ / K967 .ธ334 ความรับผิดของฝ่ายปกครองในการครอบครองวัตถุอันตราย : K970 .Z47 Restorative justice : K1003.ก1 ป46 ประมวลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทย-อินโดจีน / K1004.3 .A33 Petit dictionnaire de droit commercial;

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544