การลักลอบบันทึกภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์โดยมิชอบ = Unauthorized photographing or videotaping / โดย พัชรินทร์ เตชะปัญญารักษ์.  (Text) (Text)

พัชรินทร์ เตชะปัญญารักษ์
Call no.: KPT843 .พ624Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 6, 106 แผ่นISBN: 9749730143Other title: Unauthorized photographing or videotaping [Parallel title]Subject(s): สิทธิส่วนบุคคล -- ไทยการบันทึกวีดิทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT843 | .พ624Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT843 .พ624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011001782
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT839.7 .น633 ความรับผิดของบิดามารดาตามกฎหมายลักษณะละเมิด = Parent's liability in tort law / KPT839.7 .ส434 ทัศนะของผู้ปกครองต่อการรับผิดในพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) = KPT843.3.ก352545ก4 2546 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พร้อมด้วยประกาศและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา / KPT843 .พ624 การลักลอบบันทึกภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์โดยมิชอบ = KPT843 .ส673 2558 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ / KPT843.3 .ส74 คำอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 / KPT843.3 .ส74 คำอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544