ปัญหาบางประการเกี่ยวกับภาษีสุรา = The problem relating to the enforcement of the Liquor Act, Be. [sic] 2493 / โดย อรรถสิทธิ์ ศุภวรรณ.  (Text) (Text)

อรรถสิทธิ์ ศุภวรรณ
Call no.: KPT3640.ส7 อ443Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 6, 229 แผ่นISBN: 9749730437Other title: Problem relating to the enforcement of the Liquor Act, B.E. 2493 [Parallel title]Subject(s): สุรา -- ภาษีอากร -- ไทยLOC classification: KPT3640.ส7 | อ443Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3640.ส7 อ443 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011004463
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3640.ส7 ว64 ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / KPT3640.ส7 ศ563 2555 ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 / KPT3640.ส7 อ443 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับภาษีสุรา = KPT3640.ส7 อ443 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับภาษีสุรา = KPT3640.ส7ก3 2546 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 "ปรับปรุงใหม่" พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบใหม่ และประกาศที่สำคัญ / KPT3640.ส25 ว436 ปัญหาการประเมินและการอุทธรณ์ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า = KPT3640.ส25 ว436 ปัญหาการประเมินและการอุทธรณ์ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544