วิเคราะห์พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 : ศึกษาเปรียบเทียบ York-Antwerp Rules 1994 และ York-Antwerp Rules 2004 = Analysis of the General Average Act, B.E. 2547 (2004) : the comparative study with York-Antwerp Rules 1994 and York-Antwerp Rules 2004 / โดย ปกฉัตร เผือกสุวรรณ.  (Text) (Text)

ปกฉัตร เผือกสุวรรณ
Call no.: K1173 .ป226Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 6, 114 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Analysis of the General Average Act, B.E. 2547 (2004) : the comparative study with York-Antwerp Rules 1994 and York-Antwerp Rules 2004 [Parallel title]Subject(s): การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี)กฎยอร์ค-แอทเวิพLOC classification: K1173 | .ป226
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011011542
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379011011518
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011011526
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011011534
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1150 .A37 Law relating to C.I.F. contracts. K1150 .A76 Legal developments in maritime commerce; K1168 .ผ93 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ : K1173 .ป226 วิเคราะห์พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 : ศึกษาเปรียบเทียบ York-Antwerp Rules 1994 และ York-Antwerp Rules 2004 = Analysis of the General Average Act, B.E. 2547 (2004) : the comparative study with York-Antwerp Rules 1994 and York-Antwerp Rules 2004 / K1176 .ก56 2555 Rotterdam Rules : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล / K1176 .ก56 2555 Rotterdam Rules : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล / K1176 .ธ643 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยภายใต้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544