วิเคราะห์พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 : ศึกษาเปรียบเทียบ York-Antwerp Rules 1994 และ York-Antwerp Rules 2004 = Analysis of the General Average Act, B.E. 2547 (2004) : the comparative study with York-Antwerp Rules 1994 and York-Antwerp Rules 2004 / โดย ปกฉัตร เผือกสุวรรณ.  (Text) (Text)

ปกฉัตร เผือกสุวรรณ
Call no.: K1173 .ป226Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 6, 114 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Analysis of the General Average Act, B.E. 2547 (2004) : the comparative study with York-Antwerp Rules 1994 and York-Antwerp Rules 2004 [Parallel title]Subject(s): การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี)กฎยอร์ค-แอทเวิพLOC classification: K1173 | .ป226
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011011542
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 14/11/2021 31379011011518
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011011526
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 08/11/2021 31379011011534
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1168 .ท634 ข้อคิดทางกฎหมายต่อการเข้าเป็นภาคีร่างอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน : ศึกษาประเด็นการใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากสัญญารับขน / K1168 .ผ93 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ : K1172 .R67 2005 General average : K1173 .ป226 วิเคราะห์พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 : ศึกษาเปรียบเทียบ York-Antwerp Rules 1994 และ York-Antwerp Rules 2004 = Analysis of the General Average Act, B.E. 2547 (2004) : the comparative study with York-Antwerp Rules 1994 and York-Antwerp Rules 2004 / K1176 .ก56 2555 Rotterdam Rules : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล / K1176 .ธ643 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยภายใต้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 / K1178 .ว645 ผู้มีสิทธิควบคุมของที่อยู่ระหว่างการขนส่ง /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544