วิเคราะห์พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 : ศึกษาเปรียบเทียบ York-Antwerp Rules 1994 และ York-Antwerp Rules 2004 = Analysis of the General Average Act, B.E. 2547 (2004) : the comparative study with York-Antwerp Rules 1994 and York-Antwerp Rules 2004 / โดย ปกฉัตร เผือกสุวรรณ.  (Text) (Text)

ปกฉัตร เผือกสุวรรณ
Call no.: K1173 .ป226Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 6, 114 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Analysis of the General Average Act, B.E. 2547 (2004) : the comparative study with York-Antwerp Rules 1994 and York-Antwerp Rules 2004 [Parallel title]Subject(s): การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี)กฎยอร์ค-แอทเวิพLOC classification: K1173 | .ป226
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011011542
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379011011518
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011011526
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1173 .ป226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011011534
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1150 .อ443 2556 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / K1155.4 .ผ97 ย่อหลักกฎหมายการรับขนของทางทะเล / K1169 .อ46 เขตอำนาจศาลเหนือคดีเรือโดนกันในทางแพ่งและทางอาญา = Civil and penal jurisdiction in matters of collision / K1173 .ป226 วิเคราะห์พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 : ศึกษาเปรียบเทียบ York-Antwerp Rules 1994 และ York-Antwerp Rules 2004 = Analysis of the General Average Act, B.E. 2547 (2004) : the comparative study with York-Antwerp Rules 1994 and York-Antwerp Rules 2004 / K1176 .อ654 ผลทางกฎหมายของหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย (LOI) ในการรับขนของทางทะเล = Legal consequence of letter of indemnity in carriage of goods by sea / K1178.ก57 พ3 ผลของการโอนบิลออฟเลดิงในระบบกฎหมายไทย = K1178 .ด434 ผลกระทบจากการใช้ sea waybill ในการขนส่งทางทะเล = The effect of applying sea waybill on the carriage of goods by sea /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544