ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  (Text) (Text)

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-
Call no.: BQ4570.ก55 พ3669 2549Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: ก-จ, 85 หน้าSubject(s): พุทธศาสนากับการเมือง -- ไทยพุทธศาสนากับกฎหมาย -- ไทยLOC classification: BQ4570.ก55 | พ3669 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BQ4570.ก55 พ3669 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011299501
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BQ4570.ก55 พ3669 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011299519
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BQ4570.ก55 พ3669 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011215606
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BQ4570.ก55 พ3669 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011008613
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BQ4570.ก55 พ3669 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011008621
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
BQ4570.ก55 พ3669 ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์ / BQ4570.ก55 พ3669 ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์ / BQ4570.ก55 พ3669 ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์ / BQ4570.ก55 พ3669 2549 ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : BQ4570.ก55 พ3669 2549 ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : BQ4570.ก55 พ3669 2549 ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : BQ4570.ก55 พ3673 รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544