แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ = Concepts theories and principles of public administration / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call no.: JF1358 .น845Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Description: 2 เล่ม ใน 4 : ภาพประกอบISBN: 9746456733 (ล. 1. ต. 1); 9746456741 (ล. 1. ต. 2); 9746456768 (ล. 2. ต. 1); 9746459929 (ล. 2. ต. 2)Other title: Concepts theories and principles of public administration [Parallel title]Subject(s): การบริหารรัฐกิจLOC classification: JF1358 | .น845
Contents:ล. 1. ต. 1-2. ประมวลสาระชุดวิชา -- ล. 2. ต. 1-2. แนวการศึกษาชุดวิชา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011061455
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011061513
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011377877
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011377885
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 2 พร้อมให้บริการ
31379011377943
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011377950
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011332823
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011332831
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011332849
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011332856
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011061497
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011061547
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011377935
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011378008
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011061539
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011061471
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011061489

ร 421

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011377968
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011377976
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011377893
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011377901
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011361822
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011361830
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011361848
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011361855
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011377919
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011377927
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011377984
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JF1358 .น845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011377992
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ต. 1-2. ประมวลสาระชุดวิชา -- ล. 2. ต. 1-2. แนวการศึกษาชุดวิชา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544